Khắc phục tài khoản Google Adwords bị tạm ngưng

By -

Google muốn người dùng sẽ luôn an toàn, và có những trải nghiệm tốt khi họ click các quảng cáo trên Google Search, hay các website đối tác của Google. Và Google đã đưa ra các chính sách quảng cáo để bắt buộc những nhà quảng cáo trên Google phải tuân thủ. Khi nhà quảng cáo vi phạm chính sách đối với mẫu quảng cáo nào đó, Google sẽ không cho mẫu quảng cáo đó được hiển thị, sau đó sẽ nhắc nhở nhà quảng cáo. Nếu nhà quảng cáo vẫn tiếp tục vi phạm ở mức độ lớn hơn, nhiều lần hơn, thì Google sẽ tạm dừng account của nhà quảng cáo đó.

Ví dụ nếu bạn quảng cáo bán ma túy, vũ khí, dẫn người dùng đến các site có nội dung khiêu dâm, chứa virus… Google sẽ loại bỏ mẫu quảng cáo đó hoặc tạm dừng account của nhà quảng cáo để bảo vệ người dùng.

Các thông báo tạm ngưng phổ biến

Tài khoản Google AdWords của bạn đã bị tạm ngưng do không thể xác minh thông tin thanh toán trong tài khoản này hoặc tài khoản có liên quan

Tài khoản Google AdWords của bạn đã bị tạm ngưng do vi phạm Chính sách quảng cáo của Google trong tài khoản này hoặc tài khoản có liên quan

 Tài khoản Google AdWords của bạn đã bị tạm ngưng vĩnh viễn do không thể xác minh thông tin thanh toán của bạn trong tài khoản này hoặc tài khoản có liên quan.

Hướng dẫn từ Google dành cho trang web bị tạm ngưng

Khắc phục trang web bị tạm ngưng

Trang web bị tạm ngưng là trang web không thể được quảng cáo với AdWords. Google đã tạm ngưng trang web của bạn vì Google nghĩ rằng trang web này có vấn đề với một hoặc nhiều chính sách AdWords của Google. Rất tiếc, kết quả là, không thể hiển thị bất kỳ quảng cáo nào trỏ tới trang web đó. Để bắt đầu và chạy quảng cáo, hãy tìm hiểu tại sao trang web của bạn bị tạm ngưng, chỉnh sửa trang web của bạn nếu cần, rồi liên hệ với Google khi bạn đã hoàn tất để Google có thể kiểm tra lại trang web.

Tìm hiểu tại sao trang web của bạn bị tạm ngưng

Nếu chúng tôi tạm ngưng trang web của bạn, bạn sẽ thấy “Trang web bị tạm ngưng” trong tài khoản của mình. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một email về việc này. Email sẽ cho bạn biết tên của chính sách bị vi phạm, trang web vi phạm và liên kết cho bạn biết thêm thông tin về chính sách đó và cách khắc phục sự cố. Sau đó, bạn có thể xem xét chính sách để hiểu lý do trang web của bạn bị tạm ngưng.

Ví dụ:

Nếu email chúng tôi đã gửi cho biết rằng trang web của bạn đã bị tạm ngưng do chính sách “An toàn người dùng” của chúng tôi, bạn nên nhấp vào liên kết trong email để đi tới trang chính sách về “An toàn người dùng”. Trang chính sách sẽ có giải thích về chính sách, các ví dụ về những gì được cho phép và không được cho phép và các bước bạn có thể thực hiện để yêu cầu xem xét lại trang web của bạn.

Chỉnh sửa trang web của bạn

Khi bạn hiểu chính sách mà vì thế trang web của bạn đã bị tạm ngưng, bạn có thể tập trung vào chỉnh sửa trang web của mình để khắc phục sự cố về chính sách. Các bước bạn cần thực hiện sẽ tùy thuộc vào chính sách.

Ví dụ:

Nếu trang web của bạn đã bị tạm ngưng do chính sách “Chuyên đăng quảng cáo” của chúng tôi và bạn nhấp vào liên kết trong email, trang chính sách sẽ hiển thị cách bạn nên thêm nội dung hữu ích và độc đáo hơn vào trang web của bạn, trong khi giảm không gian bị chiếm bởi quảng cáo.

Liên hệ với chúng tôi

Khi bạn đã thực hiện các thay đổi cần thiết đối với trang web, bạn nên hoàn thành biểu mẫu liên hệ, bao gồm mô tả về các thay đổi bạn đã thực hiện. Sau đó, các chuyên gia AdWords của chúng tôi sẽ xem xét trang web của bạn để xác nhận rằng bạn đã khắc phục sự cố chính sách. Nếu bạn đã khắc phục sự cố thành công, chúng tôi sẽ thay đổi cột Trạng thái trong tab Quảng cáo của bạn từ “Trang web bị tạm ngưng” thành trạng thái quảng cáo mới.

Tham khảo chính sách của Google -> http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=vi&hlrm=en&answer=1308246&rd=1

 

google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *