Công cụ từ khóa – Keyword Tool của Google

By -

Công cụ này có thể xác định số lượt tìm kiếm trong tháng trên toàn cầu, trong khu vực, đồng thời nó cũng đề xuất cho bạn nhiều từ khóa tương tự, giúp bạn có nhiều lựa chọn. Qua công cụ này bạn cũng phần nào đánh giá được độ khó từ khóa cơ bản.

Truy cập Google Keyword Tool tại địa chỉ : https://adwords.google.com.vn/o/KeywordTool

Video hướng dẫn

google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *