Công cụ Google Analytic – Thống kê của Google

By -

Google Analytics là một giải pháp phân tích trang web cấp độ doanh nghiệp giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về lưu lượng truy cập trang web và tính hiệu quả của tiếp thị. Các tính năng mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng hiện giúp bạn thấy và phân tích dữ liệu lưu lượng truy cập theo một cách mới hoàn toàn. Với Google Analytics bạn được chuẩn bị nhiều hơn để viết một quảng cáo nhắm mục tiêu tốt hơn, tăng cường sáng kiến tiếp thị và tạo ra trang web chuyển đổi cao hơn.

Video

 

 

 

google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *