Cải thiện điểm chất lượng của Google và những điều cần lưu ý

By -

Để đạt được điểm 10 chất lượng không hề dễ dàng cho các nhà quảng cáo mới tham gia kênh quảng cáo Google, điểm chất lượng là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi tham gia quảng cáo google bởi nó quyết định và liên quan đến chi phí quảng cáo của bạn.

Điểm chất lượng (Quality Score – QS) là một chỉ số trong Google AdWords, được sử dụng để đo lường mức độ liên quan của từ khóa, câu quảng cáo và trang đích. Hiểu đơn giản: đây là thang điểm đánh giá chất lượng quảng cáo. Điểm chất lượng cao sẽ khiến giá thầu thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

Điểm chất lượng sẽ chia làm 3 nhóm, nhóm hàng đầu là “rất tốt”, nhóm thứ 2 “tốt” và nhóm thứ 3 “kém”

Rất tốt (8, 9, 10): Từ khóa của bạn rất phù hợp và Điểm chất lượng không cần cải thiện.
Tốt (5, 6, 7): Từ khóa phù hợp, nhưng bạn vẫn được lợi nếu Điểm chất lượng cao hơn.
Kém (1, 2, 3, 4): Từ khóa này rất không phù hợp cho người dùng và Điểm chất lượng của bạn cần được cải thiện

Những điều bạn cần biết về điểm chất lượng quảng cáo Google Adwords

1. Nhất quán với triết lý của chúng tôi về việc hiển thị đúng quảng cáo cho đúng người vào đúng thời điểm, chúng tôi thà không hiển thị quảng cáo trên một trang còn hơn hiển thị quảng cáo chất lượng thấp.

Nhất quán với triết lý của chúng tôi về việc hiển thị đúng quảng cáo cho đúng người vào đúng thời điểm, chúng tôi thà không hiển thị quảng cáo trên một trang còn hơn hiển thị quảng cáo chất lượng thấp. Đó là lý do bạn có thể thấy không có quảng cáo nào trên một trang, ngay cả khi nhà quảng cáo đang đặt giá thầu cho truy vấn đã tạo ra kết quả đó.

2. Từ khóa có độ cạnh tranh thấp không chắc chắn rằng sẽ có giá thầu rẻ

Hãy nhớ rằng cạnh tranh chỉ là một trong những biến số xác định CPC thực tế của bạn. Giá bạn trả cho mỗi nhấp chuột cũng được xác định bằng Điểm chất lượng của từ khóa có liên quan cho truy vấn đó của bạn. Nếu từ khóa của bạn có Điểm chất lượng thấp so với các quảng cáo khác trên trang đó, bạn có thể thấy CPC thực tế gần CPC tối đa, mặc dù từ khóa đó có tính cạnh tranh thấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ bị tính phí nhiều hơn CPC tối đa cho mỗi nhấp chuột, cho dù Điểm chất lượng của bạn thấp tới mức nào.

3. Vị trí hiển thị quảng cáo của bạn không phải là một yếu tố trong điểm chất lượng

Mặc dù chúng tôi sử dụng tỷ lệ nhấp (CTR) để giúp xác định điểm, vị trí quảng cáo cao hơn không thực sự giúp bạn nhận được Điểm chất lượng cao hơn. Bạn có thể đã thấy rằng quảng cáo ở vị trí cao thường có tỷ lệ nhấp cao hơn quảng cáo ở vị trí thấp, vì người dùng dễ nhìn thấy quảng cáo ở vị trí cao. Do đó, để tính Điểm chất lượng chính xác nhất, điều quan trọng là phải tính đến tầm ảnh hưởng của vị trí quảng cáo đối với CTR và xóa khỏi Điểm chất lượng. Vị trí quảng cáo của bạn ở trang kết quả sẽ được tính đến khi chúng tôi sử dụng CTR của nó để xác định Điểm chất lượng. Do đó, ngay cả khi quảng cáo của bạn không ở vị trí đầu tiên của trang, quảng cáo đó vẫn có thể có Điểm chất lượng tốt.

4. Giá thầu của bạn chủ yếu tác động trực tiếp đến thức hạng chứ không phải điểm chất lượng

Điểm chất lượng thường được tính dựa tên trải nghiệm trang đích, mức độ liên quan của quảng cáo và tỷ lệ nhấp được mong đợi của bạn. Giá thầu của bạn không phải là yếu tố trong việc xác định Điểm chất lượng.

5. Điểm chất lượng sẽ được xem xét kỹ lưỡng khi ở những vị trí hiển thị hàng đầu.

Đối với quảng cáo ở những vị trí hàng đầu phía trên kết quả tìm kiếm của Google, chúng tôi sử dụng công thức Xếp hạng quảng cáo tương tự, dựa trên Điểm chất lượng và giá thầu CPC của bạn. Tuy nhiên, chỉ những quảng cáo vượt quá một ngưỡng giá thầu CPC và Điểm chất lượng nhất định mới đủ điều kiện để xuất hiện ở các vị trí này. Ngưỡng giá thầu CPC cho những vị trí này được xác định bởi Điểm chất lượng của từ khóa phù hợp. Điểm chất lượng càng cao, ngưỡng CPC càng thấp. Điều này đảm bảo rằng chất lượng thậm chí đóng vai trò quan trọng hơn trong việc xác định các quảng cáo sẽ hiển thị bên trên kết quả tìm kiếm.

6. Tỷ lệ chuyển đổi của bạn không ảnh hưởng đến điểm chất lượng

Một số nhà quảng cáo sử dụng theo dõi chuyển đổi AdWords nhầm tưởng rằng họ phải đặt một sự kiện chuyển đổi dễ dàng ở các trang đích để tăng tỷ lệ chuyển đổi của mình một cách giả tạo. Trên thực tế, việc này sẽ không ảnh hưởng gì tới Điểm chất lượng của bạn. Vui lòng sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi một cách hợp lý và đừng lo lắng về tác động của nó đối với Điểm chất lượng của bạn.

7. Một vài ngày tài khoản hoạt động không tốt không ảnh hưởng đến điểm chất lượng

Để tối ưu hóa tài khoản, chúng tôi khuyến khích bạn chạy các kiểm tra được nhắm mục tiêu đối với giá thầu, quảng cáo và từ khóa của bạn. Các kiểm tra nhỏ này là cách hữu ích để đo lường tác động của những thay đổi trước khi áp dụng chúng cho phần còn lại của tài khoản của bạn. Bạn nên theo dõi cẩn thận hiệu suất của những thử nghiệm của mình. Nếu bạn thấy rằng các thử nghiệm đó không hoạt động tốt sau vài ngày, bạn có thể sửa đổi thử nghiệm của mình hoặc xóa những thay đổi đó và tác động ngắn hạn đối với Điểm chất lượng của bạn sẽ sớm tăng lên bởi hiệu quả trước đó và trong tương lai của từ khóa đó.

8. Điểm chất lượng của bạn không bị ảnh hưởng khi quảng cáo không hiển thị thường xuyên hoặc quảng cáo của bạn tạm dừng, hay hết ngân sách

Điểm chất lượng chỉ được tính khi quảng cáo của bạn được kích hoạt bởi truy vấn của người dùng và hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Khi quảng cáo của bạn bị tạm dừng hoặc không hiển thị do ngân sách hoặc giá thầu thấp, Điểm chất lượng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

9. Việc cơ cấu lại tài khoản không làm bạn mất đi điểm chất lượng lịch sử trong tài khoản của bạn

Lịch sử từ khóa, văn bản quảng cáo và trang đích được lưu lại khi bạn cấu trúc lại tài khoản của mình. Điều này thường cũng đúng khi di chuyển từ khóa và văn bản quảng cáo giữa các tài khoản hoặc vào tài khoản mới (do trải nghiệm từ quan điểm của người dùng giống nhau). Thử nghiệm với cấu trúc tài khoản nâng cao. Bạn luôn có thể quay lại nếu việc thử nghiệm các cấu trúc đó không thành công.

10. Google không theo dõi lịch sử trải nghiệm trang đích của bạn

Trong khi có thể có sự trì hoãn giữa những lần Google thu thập thông tin trang đích của bạn, chúng tôi chỉ sử dụng lần thu thập thông tin cuối cùng của trang đó để xác định Điểm chất lượng của bạn.

Tổng hợp bởi dailygoogle.org

google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *